തൊഴിയൂര്‍ മദ്രസ്സ ഉത്ഘാടനം -10-08-14 - ഞായറാഴ്ച.

തൊഴിയൂര്‍ ഇഹ്-യാഹുല്‍ ഇസ്ലാം മദ്രസയുടെ പുതിയ കെട്ടിടം എല്ലാ പണികളും പൂര്‍ത്തിയായി ഉത്ഘാടനത്തിനു ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു , ആഗസ്റ്റ് പത്താം തീയ്യതി ഞായറാഴ്ചയാണ്  നിശ്ചിത ദിവസം .
മദ്രസ്സ കെട്ടിടം പണിപൂര്‍ത്തിയായ നിലയില്‍ 
മെയിന്‍ റോഡില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

മദ്രസ്സ അദ്ധ്യാപകര്‍ പുതിയ കെട്ടിടത്തിനു മുന്നില്‍ 

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...