തൊഴിയൂർ ലൈഫ് കെയറിന് പുതിയ സാരഥികൾ

2009  നവംബര്‍ 22 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി.സി .ചാക്കോ ( മു എം.പി - തൃശ്ശൂർ ) ഉത്‌ഘാടനം നിവഹിച്ചു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഇതിനകം വിജയകരമായ ആറു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട തൊഴിയൂർ ലൈഫ്‌ കെയ ചാരിറ്റബി സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവത്തനങ്ങ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം  ചേന്ന ജനറബോഡി യോഗത്തി വെച്ച് പുതിയ സാരഥികളെ  തിരഞ്ഞെടുത്തു .

പുതിയ ഭാരവാഹികൾ .

ഈ സംഘടന വഴി നിരവധി ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകം നടത്തുവാ  കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് , ലൈഫ്‌ കെയർ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഒരു ജാതിയുടെയോ ; രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയുടെയോ വ്യക്തിയുടെയോ കീഴി നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നല്ല എന്നകാര്യം ഇവിടെ അടിവരയിട്ടു പറയേണ്ടതായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. തൊഴിയൂരും ചുറ്റുപാടുള്ള മറ്റു സമാന്തര ഗ്രാമങ്ങളും  കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനമേഘലയായുള്ള ഈ സംഘടന ഏവർക്കും ഒരേസ്വരത്തിൽ സ്വന്തമെന്നു അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒന്നാണ്  .
ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനു ജീവ നകുവാനും അത് നിലനിറുത്തുവാനും അറിവ് , കഴിവ് , സമ്പത്ത് , സ്വാധീനം പ്രോത്സാഹനം തുടങ്ങിയവ നകിയവരെയും ഇപ്പോഴും നകിവരുന്നവരെയും ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാനാവില്ല , നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയി പരസ്പരം ചെയ്യേണ്ടതും വരും തലമുറകൾക്കായി ചെയ്തു വെക്കേണ്ടതുമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ പലതുണ്ട് അത് വിവേകവും ആരോഗ്യവുമുള്ള ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും കടമയാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം സാമൂഹികമായ പ്രതിബദ്ധതകൾ നാം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നിർവ്വഹിച്ചു പോരുന്നത് , നമ്മുടെ മു തലമുറകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ച പലതും നാം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു , അത് പോലെത്തന്നെ വരും തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തുവേക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയും കടമയി ഉൾപ്പെടുന്നു ..ഈ മഹത്തായ തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് തൊഴിയൂർ ലൈഫ്‌ കെയര്‍ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിക്ക് രൂപം നകിയതും അത്  പ്രവർത്തിക്കുന്നതും .
നാളിതുവരെ നൂറുകണക്കിന് അപകടങ്ങളി നിന്ന് ആയിരത്തിലേറെ ആളുകളെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് , ജീവിത കാലയളവിന്നുള്ളി എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളും ഏതെങ്കിലും അപകടങ്ങൾക്ക് ഇരകളോ സാക്ഷികളോ ആയെന്നിരിക്കാം . അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളി നിന്നും വിട്ടുനിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഉചിതമല്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവും .
റോഡപകടങ്ങൾ കൂടാതെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ഇരയാവുന്നവർക്ക് സഹായഹസ്തം നകുകയും സമൂഹത്തി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരും നിർദ്ധനരുമായ രോഗികളെയും അത്യാവശ്യസന്ദർഭങ്ങളി ഗർഭിണികളെയും ആംബുലസി അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഇടങ്ങളി സൗജന്യമായി എത്തിക്കുകയും കഴിയാവുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും മറ്റും ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളി ചിലതാണ് .
ആവശ്യക്കാർക്ക് രക്തധാനം നിർവഹിക്കുവാനായി ഒരു ബ്ലഡ്‌ ഡോണേഷ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും അതുവഴി ആയിരത്തോളം രോഗികൾക്ക് രക്തം നകുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് , വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന റോഡപകടങ്ങൾക്ക് ഒരു ശമനം ലഭിക്കുന്നതിലേക്കായി സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ ക്ലബ്ബുകൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളി റോഡ്‌ സുരക്ഷാ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തിപ്പോരുന്നു , സൗജന്യ മെഡിക്ക ക്യാമ്പുകൾ , തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയും നടത്തുവാ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് . കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മികവ് നേടിയവരെ ആദരിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഈ സംഘടനവഴി ചെയ്തു വരുന്നു .

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...